Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy.

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zimy pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu monitorują sytuację osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, rodzin patologic

Zmiana kryterium dochodowego w okresie świadczeniowym 2019/2020

W okresie świadczeniowym 2019/2020 przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego obowiązuje kryterium dochodowe 800 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie.